04.12.2020

W ostatnim roku aspekty społeczne zrównoważonego rozwoju zyskały na znaczeniu we wszystkich obszarach rynku nieruchomości, a elastyczne powierzchnie biurowe nie stanowią tutaj wyjątku. Pandemia koronawirusa podniosła świadomość znaczenia jakości powietrza w pomieszczeniach oraz dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne w miejscu pracy, a użytkownicy budynków zaczęli domagać się bezpieczniejszych dla ich zdrowia przestrzeni i pomieszczeń do pracy.

Właściciele i najemcy mogą wykazać, że ich przestrzeń co-workingowa dobrze wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz zapewnia dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach przy pomocy certyfikatów potwierdzających zgodność z międzynarodowymi standardami.

Przyjrzyjmy się podobieństwom i różnicom pomiędzy trzema najpopularniejszymi certyfikatami bezpieczeństwa powierzchni dla zdrowia i samopoczucia.

Standard Fitwel

Standard Fitwel zapewnia indywidualny zestaw strategii dla nieruchomości handlowo-usługowych, mieszkalnych wielorodzinnych oraz komercyjnych. Standard ten nie obejmuje elementów obowiązkowych, dzięki czemu ubiegać się o niego mogą różnego rodzaju miejsca pracy. Jest to przydatne narzędzie do zwiększenia zaangażowania najemców i ogólnej poprawy jakości obsługi. Standard ten oparty jest na systemie ocen w postaci gwiazdek i punktów.

Karta wyników Fitwel bada szereg zachowań zdrowotnych i ryzyk w 12 kategoriach: lokalizacja, dostęp do budynku, tereny zewnętrzne, klatki schodowe, wejścia i parter, środowisko wewnętrzne, stanowiska pracy i lokale mieszkalne, zaopatrzenie w wodę, powierzchnie wspólne, stołówki i miejsca z jedzeniem gotowym, automaty sprzedające i bufety oraz przygotowanie do reagowania w sytuacjach nagłych/kryzysowych.

Standard budynku WELL

Standard WELL to system oparty na wydajności, zoptymalizowany pod kątem budynków biurowych, komercyjnych i mieszkalnych wielorodzinnych. Mierzy on funkcje i cechy środowiska architektonicznego mające wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Standard ten został opracowany w oparciu o warunki obowiązkowe, które muszą zostać spełnione w celu uzyskania wstępnego certyfikatu i zwiększenia optymalizacji w celu zdobycia certyfikatów wyższego szczebla.

Standard budynku WELL mierzy, poświadcza i monitoruje elementy środowiska architektonicznego, które mają wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi, poprzez dziesięć „koncepcji”: powietrze, wodę, pożywienie, światło, ruch, komfort termiczny, dźwięk, materiały, umysł i społeczność.

Standard jakości powietrza RESET

Certyfikat RESET Air to renomowany międzynarodowy program certyfikacji opartej na czujnikach i wydajności, koncentrujący się na jakości powietrza w pomieszczeniach i bieżących wynikach oraz długofalowym zdrowiu najemców. Standard ten zapewnia jakość danych, stały monitoring i analizę porównawczą przy pomocy rozwiązań technologicznych. Certyfikat RESET Air jest dostępny dla pomieszczeń komercyjnych oraz budynków w stanie surowym.

Certyfikat RESET zakłada cele „dopuszczalne” i „wysokowydajne” w odniesieniu do cząstek stałych (PM2.5), lotnych związków organicznych ogółem (TVOC), dwutlenku węgla, temperatury, wilgotności względnej i tlenku węgla (w miejscach, w których dochodzi do spalania).

Który certyfikat wybrać?

Użytkownicy i właściciele mogą ubiegać się o spełnienie każdego z tych standardów, jednak - ponieważ RESET Air wiąże się z rygorystycznymi wymogami stałego monitorowania - najemcy nieposiadający pełnej kontroli nad jakością powietrza w zajmowanej przestrzeni mogą nie być w stanie spełnić wszystkich wymogów w zakresie danych i monitoringu.

Ponieważ standard WELL obejmuje warunki obowiązkowe, może być bardziej odpowiedni dla budynków nowszych lub po remoncie, które zaprojektowano w celu spełnienia współczesnych wymogów. Standard Fitwel zapewnia większą elastyczność, ponieważ nie obejmuje warunków obowiązkowych. Każdy z nich zapewnia ścieżki opracowane do obsługi projektów każdej wielkości, z każdego sektora i dla każdego budżetu, a ich uzyskanie to wyraźny sygnał priorytetowego traktowania kwestii zdrowia i dobrego samopoczucia użytkowników powierzchni.

W celu dobrania odpowiedniej dla Państwa opcji, radzimy skontaktować się ze Starszą Konsultantką Savills ds. Zrównoważonego Rozwoju, p. Marią Garcia, pod adresem: MGarcia@savills.com.