19-7-2022

Vandaag heeft Workthere de derde editie van het Flexmark rapport gepubliceerd. Uit analyse van Workthere’s Flexmark enquête blijkt dat in 2022 60% van de Nederlandse flexibele operators een winstmarge van meer dan 5% had ten opzichte van het jaar ervoor. Het rapport, waarvoor flexibele kantooraanbieders over de hele wereld zijn ondervraagd, heeft aangetoond dat het aantal wereldwijde aanbieders van flexibele kantoren dat afgelopen jaar winst heeft gemaakt is gestegen van 82% naar 89% joj.

De derde editie van het Flexmark rapport biedt inzicht in de flexibele kantorenmarkt voor, tijdens en na de coronacrisis en laat zien dat de bezettingsgraad van zowel privé- als gedeelde kantoren zich wereldwijd heeft hersteld. De bezettingsgraden liggen momenteel op respectievelijk 81% en 69%, wat in lijn is met de niveaus van voor de pandemie.

Ondanks de toegenomen bezettingsgraad geeft 71% van de respondenten aan dat de kantoren niet voltijd gebruikt worden; een gevolg van de verschuiving naar hybride werken. Dit beeld werd wereldwijd bevestigd door verschillende flexibele kantooraanbieders – 78% van hen gaf aan dat flexibele kantoorgebruikers de ruimtes drie à vier dagen per week in gebruik nemen. In Nederland gaf 54% van de aanbieders aan dat gebruikers de gehuurde ruimtes drie keer per week gebruiken, gevolgd door 25% die aangaf dat de ruimtes de gehele werkweek volledig benut worden.

Cal Lee, Head of Workthere, zegt hierover:

"Het gestegen aantal winstgevende flexibele operators kan ongetwijfeld worden toegeschreven aan de wereldwijd toegenomen vraag naar flexibiliteit. Als gevolg daarvan hebben we de bezettingsgraad zien herstellen tot pre-Covid-niveaus.”

“Zo zijn de prijzen van bureaus gemiddeld met 7% gestegen, waar de prijzen in 2021 nog 6% daalden. Deze ontwikkelingen, in combinatie met de beperkte uitbreiding van bestaande flexibele kantooraanbieders, hebben geleid tot een verschuiving in het aandeel flexibele kantoren dat op operationeel niveau winstgevend is*.”

Workthere Flexmark 3.0

Lees verder