Pure Offices, Cheltenham

Cheltenham Office Park,  Hatherley Lane,  Cheltenham , GL51 6SH
  • từ Giá thương lượng
    • Văn phòng riêng
  • 2 - 6

Tiện ích

Mô tả

Located in the Hatherley Ln and closely connected to Grace Gardens School bus stop, Cheltenham office space by Pure Offices is one of the best workspaces in the Cheltenham neighbourhood. The location is conveniently connected to various important areas of the city by providing an excellent transportation option.

Pure Offices Cheltenham offers a range of facilities to help nurture the growth of the business. This flexible working space offers on-site meeting rooms, flexible monthly contracts, bike storage, networking events and a range of office styles.

Không gian còn trống

Văn phòng riêng
2 - 4
Giá thương lượng
Còn trống từ Bây giờ
Văn phòng riêng
2 - 5
Giá thương lượng
Còn trống từ Bây giờ
Văn phòng riêng
3 - 6
Giá thương lượng
Còn trống từ Bây giờ

hoặc gọi cho một trong những chuyên gia của chúng tôi

 +84 24 7300 4379

  • Dịch vụ cá nhân
  • Trả lời trong vòng 24 giờ
  • Chất lượng được đảm bảo
  • Market Expertise
  • Không mất phí
  • Không bắt buộc
Pure Offices, Cheltenham

Đặt lịch xem

Nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ bạn ngay

Bạn có thắc mắc?

Gọi cho chuyên gia của chúng tôi
 +84 24 7300 4379

Thứ Hai - Sáu từ 8:00 sáng đến 6:00 chiều

Pure Offices, Cheltenham

Đặt câu hỏi

Nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ bạn ngay

Bạn có muốn tham quan diện tích thuê?

Gọi cho chuyên gia của chúng tôi
 +84 24 7300 4379

Thứ Hai - Sáu từ 8:00 sáng đến 6:00 chiều

Pure Offices, Cheltenham

Lấy báo giá nhanh ngay

Chuyên viên của chúng tôi sẽ liên lạc và báo giá cho bạn

Bạn có muốn tham quan diện tích thuê?

Gọi cho chuyên gia của chúng tôi
 +84 24 7300 4379

Thứ Hai - Sáu từ 8:00 sáng đến 6:00 chiều

Pure Offices, Cheltenham

Cảm ơn đã nhắn tin cho chúng tôi,

Nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ bạn ngay


Gọi cho chuyên gia của chúng tôi
 +84 24 7300 4379

Thứ Hai - Sáu từ 8:00 sáng đến 6:00 chiều