Quyền riêng tư & Cookies
Workthere là một loại hình kinh doanh thuộc Tập đoàn Savills. Trên trang này, “Savills có nghĩa là Savills Plc và “của chúng tôi” hay “chúng tôi” có nghĩa là Workthere.

Savills cam kết đảm bảo vệ quyền riêng tư của bạn và việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn được quản lý bởi Điều khoản bảo mật của Savills[link], tham khảo tại đây: https://www.savills.co.uk/footer/privacy-policy.aspx.
Điều khoản bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi cũng như hướng dẫn việc giới hạn những thông tin cá nhân mà bạn không muốn chia sẻ để có thể đảm bảo quyền riêng tư của bạn. Bất kỳ tham chiếu nào đến “bạn” hoặc “của bạn” là đề cập đến mọi cá nhân có thông tin cá nhân được chúng tôi xử lý.

Savills sẽ kiểm soát những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để đảm báo tính bảo mật và tuân thủ đúng với quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc chia sẻ thông tin của bạn sẽ chỉ được phép khi tuân theo những điều khoản trong Điều khoản bảo mật của Savills.