+84 28 3823 9205

WeWork Gangnam Station

373 Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul, n/a
Chỗ ngồi cố định - Chỗ ngồi linh hoạt - Văn phòng riêng - từ POA
1 - 15
373 Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul, n/a
Chỗ ngồi cố định - Chỗ ngồi linh hoạt - Văn phòng riêng - từ POA
1 - 15

Về không gian

Located amongst an array of transport links, WeWork Gangnam Station is an easy commute for the range of businesses that are co-working in this contemporary space.

Ranging from start-ups to multi-national companies, this space provides tenants with a choice of open plan offices, private offices or hot-desks in order to suit their working needs. Surrounded by brilliant restaurants and shops, members have the option of entertaining clients both in or out of the office.

Cơ sở vật chất

 • Building facilities
 • Xây dựng cơ sở vật chất
 • Không gian
 • Vận chuyển
  • Được trang bị nội thất
  • Wi-fi
  • Khu vực phòng chờ
  • Không gian tổ chức sự kiện
  • Nhà bếp
  • Phòng họp
  • Trà & cà phê
  • Dịch vụ vệ sinh
  • Hỗ trợ từ quản trị viên
  • Sự kiện giao lưu gặp gỡ
  • Bãi đậu xe

Available spaces in WeWork Gangnam Station

Chỗ ngồi cố định
Giá thương Lượng
1 - 15
Có sẵn ngay bây giờ
Chỗ ngồi linh hoạt
Giá thương Lượng
1 - 15
Có sẵn ngay bây giờ
Văn phòng riêng
Giá thương Lượng
1 - 1
Có sẵn ngay bây giờ
Văn phòng riêng
Giá thương Lượng
2 - 2
Có sẵn ngay bây giờ
Văn phòng riêng
Giá thương Lượng
3 - 3
Có sẵn ngay bây giờ
Văn phòng riêng
Giá thương Lượng
4 - 4
Có sẵn ngay bây giờ
Văn phòng riêng
Giá thương Lượng
5 - 5
Có sẵn ngay bây giờ
Văn phòng riêng
Giá thương Lượng
6 - 6
Có sẵn ngay bây giờ
Văn phòng riêng
Giá thương Lượng
7 - 7
Có sẵn ngay bây giờ
Văn phòng riêng
Giá thương Lượng
8 - 8
Có sẵn ngay bây giờ
Phương tiện giao thông gần nhất

What our customers say...


Là một nhóm đang phát triển lớn mạnh, chúng tôi cần một không gian có thể đáp ứng được những yêu cầu dành cho nhân viên của mình, và có thể chuyển đến nhanh chóng. Freddie hiểu rõ nhu cầu của chúng tôi và không có gì quá khó khăn. Chúng tôi đã tìm được văn phòng như ý muốn từ danh sách rút gọn đầu tiên của họ, sau đó đến xem và đạt được thỏa thuận cùng ngày.