Không có thời gian tìm kiếm? Chúng tôi có thể hỗ trợ.

 +84 24 7300 4379

Không gian làm việc chung

Find a permanent space to work in a buzzing shared office environment, either by yourself or with a small team, by renting a coworking fixed desk through Workthere.

United Kingdom

Netherlands

France

Germany

Ireland

Singapore

Indonesia

Malaysia

United States

Vietnam

Spain

India

Không gian làm việc chung

Đặt câu hỏi

Nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ bạn ngay

Gọi cho chuyên gia của chúng tôi
 +84 24 7300 4379

Thứ Hai - Sáu từ 8:00 sáng đến 6:00 chiều

Không gian làm việc chung

Cảm ơn đã nhắn tin cho chúng tôi,

Nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ bạn ngay


Gọi cho chuyên gia của chúng tôi
 +84 24 7300 4379

Thứ Hai - Sáu từ 8:00 sáng đến 6:00 chiều