• Được hỗ trợ bởi Savills
 • Miễn phí tìm kiếm không gian
 • Giới thiệu miễn phí BĐS
 • Đánh giá người dùng
 • Minh bạch trong tính sở hữu
 • Chuyên gia địa phương với kiến thức thông thạo
 • Phạm vi hoạt động trên toànthế giới

Dành cho nhà cung cấp

 • Chất lượng khách thuê

  Chúng tôi sẽ làm việc để đảm bảo lựa chọn được những khách thuê thích hợp nhất cho bạn để có thểgiúp bạn dành nhiều thời gian cho việc phát triển những khía cạnh khác cho doanh nghiệp của mình.

 • Miễn phí giới thiệu không gian

  Quản lý không gian và cập nhật thêm thông tin về không gian của bạn một cách dễ dàng trên nền tảng Workthere.

 • Theo dõi thống kê và phản hồi

  Bạn có thể dễ dàng theo dõi số lượng nhấp chuột và số lần xem không gian của bạn. Đồng thời, chúng tôi cũng yêu cầu người thuê đánh giá chất lượng văn phòng họ đang sử dụng.

 • Mạng lưới toàn cầu

  Với Workthere, bạn sẽ có quyền truy cập vào mạng lưới khách hàng thuê văn phòng toàn cầu của Savills. Chúng tôi làm việc với các khách hàng hiện tại của Savills trên khắp thế giới.

 Nếu có nhu cầu tìm kiếm không gian làm việc tại nước ngoài, hãy lên hệ với Workthere để nhận được hỗ trợ tư vấn để có thể chọn lựa được không gian hoàn hảo. 

Tìm chính xác những gì bạn cần

Dù doanh nghiệp của bạn hoạt động trong lĩnh vực nào hoặc quy mô ra sao, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đều có thể giúp bạn tìm không gian văn phòng phù hợp. Tìm kiếm website của chúng tôi để khám phá những thông tin bạn cần.

Thiết lập thông báo tìm kiếm

Giúp bạn tìm đúng thông tin cần thiết. Thiết lập thông báo tìm kiếm cho loại không gian bạn đang tìm kiếm, để khiến việc tìm kiếm của bạn trở nên đơn giản hơn.

Lưu danh sách rút gọn

Giúp bạn thu hẹp tiêu chí tìm kiếm, lưu trữ không gian yêu thích của bạn ở một nơi dễ tìm, cũng như có tùy chọn để chỉ thực hiện một yêu cầu cho nhiều thuộc tính.