Basepoint Chatham

The Joiners Shop,  The Historic Dockyard,  Chatham , ME4 4TZ
  • từ Giá thương lượng
    • Văn phòng riêng
  • 1 - 12

Tiện ích

Mô tả

The Joiners Shop provides 10,716 Sq. Ft of commercial accommodation, focusing on small, medium and start-up businesses, particularly those in the Arts, Crafts and Design sectors. There are a range of small studio and fully managed office units, designed with flexibility in mind which also includes a gallery, meeting room and breakout space. 

The centre is in a stunning location within the The Historic Dockyard Chatham. 

Không gian còn trống

Văn phòng riêng
1 - 12
Giá thương lượng
Còn trống từ Bây giờ

hoặc gọi cho một trong những chuyên gia của chúng tôi

 +84 24 7300 4379

  • Dịch vụ cá nhân
  • Trả lời trong vòng 24 giờ
  • Chất lượng được đảm bảo
  • Market Expertise
  • Không mất phí
  • Không bắt buộc
Basepoint Chatham

Đặt lịch tham quan văn phòng

Nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ bạn ngay

Bạn có thắc mắc?

Liên hệ với chuyên gia của chúng tôi
 +84 24 7300 4379

Thứ hai-Thứ sáu · 8am - 6pm

Basepoint Chatham

Đặt câu hỏi

Nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ bạn ngay

Bạn muốn xem văn phòng?

Liên hệ với chuyên gia của chúng tôi
 +84 24 7300 4379

Thứ hai-Thứ sáu · 8am - 6pm

Basepoint Chatham

Cảm ơn đã nhắn tin cho chúng tôi,

Nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ bạn ngay


Liên hệ với chuyên gia của chúng tôi
 +84 24 7300 4379

Thứ hai-Thứ sáu · 8am - 6pm