Środowisko pracy

Czym charakteryzuje się społeczność oparta na współpracy?

Udostępnij

2021-01-14

Udostępnij

Społeczność to modny obecnie termin w kontekście biur elastycznych. Jest uważana za podstawę dobrze funkcjonującego biura coworkingowego i jest jednym z najważniejszych kryteriów dla nowych klientów. Społeczność oparta na współpracy wiąże się z licznymi korzyściami, takimi jak wymiana wiedzy, poszerzenie możliwości biznesowych i zapewnienie ogólnej satysfakcji osób pracujących w biurze. Od czego zależy zatem, czy w danym biurze zawiąże się społeczność?

Przestrzeń

Sama przestrzeń ma zasadnicze znaczenie dla stworzenia odpowiedniego środowiska i atmosfery zachęcającej do współpracy pomiędzy firmami oraz pomiędzy pracownikami.

Połączenie części wspólnych z miejscami do pracy w grupach jest niezbędne do funkcjonowania społeczności opartej na współpracy. Musi zostać zaaranżowana przestrzeń, gdzie poszczególni pracownicy mogą się ze sobą swobodnie spotykać w celu omawiania nowych pomysłów i nawiązywania kontaktów.

Przykładowo, wiele dobrze prosperujących firm posiada dużą kuchnię ze stołami i krzesłami, która jest znakomitym miejscem do spotkań przy kawie lub lunchu.

Przestrzenie dla mniejszych grup to nie tylko miejsce ze stołem i krzesłami - może to być taras na dachu, fotele przy recepcji, kawiarnia w budynku, a nawet sala gier ze stołem do tenisa stołowego.

Możliwości współpracy i nawiązywania kontaktów

Współpraca polega na budowaniu sieci kontaktów, czy to pomiędzy współpracownikami, czy osobami z różnych firm.

Imprezy networkingowe o charakterze wewnętrznym lub zewnętrznym są znakomitą okazją do współpracy i zachęcenia uczestników do nawiązywania kontaktów. Spotykają się na nich osoby o rozmaitych ścieżkach kariery, co umożliwia nawiązanie przydatnych kontaktów, a także jest znakomitą okazją do przedstawienia oferty uczestniczących w nich firm. Są to między innymi prezentacje i wykłady osób cenionych w branży, debaty, grupy dyskusyjne, a także imprezy typu meet-and-greet (spotkania osobiste) oraz show-and-tell (zademonstruj i omów).

Podobnie myślący najemcy

Można stwierdzić, że najważniejszym czynnikiem dla stworzenia dobrej społeczności jest odpowiedni dobór firm w danym budynku. Różnorodność firm, które uzupełniają się

wzajemnie pod pewnym względem, to zwykle dobry wstęp do wykreowania społeczności opartej na współpracy. Firmy o podobnej filozofii nie tylko będą bardziej skłonne do wymiany pomysłów, a nawet wspólnej pracy, ale istnieje również większa szansa, że będą utrzymywały dobre stosunki, czego owocem będzie przyjazne i lubiane miejsce pracy.

Niektórzy dostawcy oferują aplikacje w celu zachęcenia do spotkania firm oferujących wzajemnie uzupełniające się usługi, zaś część po prostu polega na informacjach ustnych lub zarządcach budynku.

Inni koncentrują się wyłącznie na określonych typach najemców, wprowadzając bardziej restrykcyjne zasady „wejścia”, np. tylko firmy innowacyjne lub stricte technologiczne, w celu stworzenia odpowiedniej społeczności w danym centrum co-workingowym.

Dobra społeczność nie musi spełniać wszystkich powyższych kryteriów, ale ważne jest , aby uzyskać odpowiedni mix najemców, bowiem im lepsze relacje w danej społeczności, tym większe prawdopodobieństwo, że firma pozostanie w tym budynku lub przy danym dostawcy. Więcej informacji na temat biur elastycznych można uzyskać od zespołu Workthere.