Aktualności

Prywatne biura stanowią ponad 50% całkowitej powierzchni coworków

Udostępnij

2021-06-30

Według sporządzonego przez Workthere raportu Flexmark, w ujęciu globalnym, przy planowaniu aranżacji powierzchni w biurach elastycznych zdecydowany nacisk kładzie się na prywatne biura, które stanowią 50% całkowitej powierzchni tych obiektów.

Jak podkreślają eksperci ds. biur elastycznych, potwierdza to fakt, że biurka indywidualne są najbardziej dochodowe. W ostatnich 12 miesiącach większość wpływów (54%) pochodziło z opłat członkowskich za korzystanie z gabinetów indywidualnych, pomimo faktu, że zapotrzebowanie na nie spadło w tym czasie z 81% do 68%. Raport Flexmark pokazuje również, że drugie co do wielkości stanowiły powierzchnie wspólne (19%), w dalszej kolejności biurka dedykowane (13%), biurka typu „Hot-Desk (11%) oraz przestrzenie zewnętrzne (7%).

Cal Lee, Dyrektor Globalny Workthere, stwierdził:

Fakt, że znacząca większość przestrzeni jest przeznaczana na gabinety indywidualne, w dużym stopniu podważa błędne przekonania, że rynek ten opiera się głównie na pracy w częściach wspólnych i wykorzystaniu stref coworkingowych ze stanowiskami hot-deskowymi. Warto również nadmienić wzrost wykorzystania terenów zewnętrznych z poziomu 2% w ubiegłym roku do 7% w roku bieżącym, co sygnalizuje zwiększenie dbałości o zdrowie psychiczne pracowników. Różnica w zagospodarowaniu przestrzeni w częściach wspólnych w różnych krajach kreśli bardziej zróżnicowany obraz, przy czym Wielka Brytania przeznacza najmniejszy odsetek (13%) powierzchni na części wspólne. Biorąc pod uwagę

nacisk, jaki sektor nieruchomości w Wielkiej Brytanii kładzie na środowiska sprzyjające współpracy od wybuchu pandemii, spodziewamy się wzrostu tej liczby i uwzględnienia tej kwestii przy planowaniu kolejnych przestrzeni co-workingowych.

Badania przeprowadzone przez Workthere wskazują, że największe części wspólne i tereny zewnętrzne zapewniają biura elastyczne w Azji, jednak kosztem większego zagęszczenia powierzchni biurowej. Dla równowagi warto podkreślić dobry wynik Stanów Zjednoczonych, które zajęły drugie miejsce pod względem wielkości części wspólnych i terenów zewnętrznych.

W ostatnich 12 miesiącach nastąpił nieznaczny wzrost przeciętnej powierzchni zajmowanej przez dostawców biur elastycznych z 2 070 metrów kwadratowych do 2 294 metrów kwadratowych, przy czym 30% zajmowanej powierzchni ogólnej mieściło się w przedziale od 1 501 do 2 500 metrów kwadratowych. Analiza globalna tego zjawiska pokazuje, że większość dostawców zajmujących powierzchnie tej wielkości znajduje się w Europie (29%) i Azji (33%). Dla porównania, 33% dostawców z Wielkiej Brytanii zajmuje powierzchnię mniejszą niż 500 metrów kwadratowych.

Jak mówi Cal:

Zważywszy, że większość elastycznych powierzchni biurowych w Wielkiej Brytanii znajduje się w miastach, w których powierzchnie są niezwykle kosztowne, nie jest zaskoczeniem, że powierzchnie zajmowane przez dostawców są mniejsze w porównaniu z resztą świata. Przeciętna wielkość powierzchni zajmowanej przez dostawców biur elastycznych stale rosła przed wybuchem pandemii. Wyjątkowe okoliczności skłoniły jednak wielu operatorów do poszukiwania mniejszych powierzchni na przedmieściach lub w budynkach adaptowanych. W związku z tym przewidujemy dalsze poszerzenie oferty pod względem wielkości powierzchni, ale przeciętna wielkość najprawdopodobniej nie ulegnie zmianie.