07.05.2021
Przez Yetta Reardon Smith

Trudność związana ze stworzeniem przyszłościowej oferty zawiera się w samej definicji tego terminu, tj. zapewnieniu, aby obecne oferty odpowiadały na przyszłe zapotrzebowanie. Ostatni rok dobitnie pokazał, że mogą wystąpić sytuacje nieprzewidziane i nie można się do wszystkiego przygotować. Dostawcy biur elastycznych mają jednak możliwość podjąć pewne kroki w celu zapewnienia sobie optymalnej pozycji, aby zabezpieczyć przyszłość swoich produktów

 

„Doświadczenie w miejscu pracy” będzie ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, żeby zachęcić pracowników do powrotu do biur. Największy sukces odniosą operatorzy korzystający ze zdobyczy nowoczesnej technologii, które mają na celu usprawnienie funkcjonowania i wydajności miejsc pracy.

Technologia odegrała kluczową rolę w czasie pandemii, a wiele wykształconych w tym czasie nawyków pozostanie na dłużej i niewątpliwie wpłynie na kształt i model miejsc pracy. Doskonały przykład stanowią tutaj techniki komunikacji na odległość, z których będziemy w dalszym ciągu korzystać dla wygody i kontaktu z innymi w procesie przystosowywania się do bardziej hybrydowego systemu pracy. Elastyczne powierzchnie sprzed pandemii nie zawsze uwzględniały opcje i konfiguracje zapewniające ciszę i ograniczające rozproszenie uwagi.

W obliczu dążenia najemców korporacyjnych do poszerzenia portfela o elastyczny system pracy oraz, co za tym idzie, rozważenia doświadczeń użytkownika umożliwiających przejście w kierunku biura hybrydowego, technologia może odegrać większą rolę. Firmy zwykle oferują systemy rezerwacji miejsc pracy, które potrafią również zlokalizować współpracowników oraz pomóc przy tworzeniu zespołów. Jeżeli jednak dostawcy biur elastycznych są w stanie połączyć te systemy z rezerwacją powierzchni do pracy wspólnej lub biurek indywidualnych oraz zapewnić bezproblemowy etap przejściowy pomiędzy powierzchnią elastyczną a tradycyjnym biurem, zyskają ogromną przewagę.

Operatorzy biur elastycznych są świadomi, że najemcy i użytkownicy potrzebują większego poczucia bezpieczeństwa w miejscu pracy, dlatego wdrożenie systemu czujników, które mogą również dokonywać pomiaru jakości powietrza, poziomu hałasu oraz innych czynników środowiskowych, to kolejna możliwość wykorzystania technologii do tworzenia ofert przyszłościowych. Wraz z pandemią wzrosło zapotrzebowanie na czyste i higieniczne miejsca pracy. Niektórzy najemcy z pewnością wolą zająć się tym we własnym zakresie, zwłaszcza więksi najemcy, zaś innym będzie musiał to zapewnić operator biura. W celu zdobycia zaufania użytkowników, należy przedstawić odpowiednie dowody w tym zakresie. Istnieje tu możliwość wykorzystania rozwiązań technologicznych w postaci czujników mierzących ruch i poziom wykorzystania przestrzeni, w celu zapewnienia czystości najczęściej dotykanych powierzchni, aplikacji informujących o aktualnym wykorzystaniu poszczególnych biurek,

przynajmniej w najbliższej przyszłości, dopóki obowiązywać będzie konieczność zachowania dystansu. Rozwiązania technologiczne bez wątpienia zyskają dodatkowo na znaczeniu na tym poziomie usług.

Dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne odgrywała priorytetową rolę już przed wybuchem pandemii, a kryzys ten dodatkowo to uwydatnił. W okresie wychodzenia z pandemii elementy te zyskują jeszcze większe znaczenie, zwłaszcza w miastach. Możliwość otwarcia okien to istotny temat, a budynki to oferujące będą miały przewagę, podobnie jak obiektyz dostępem do powierzchni zewnętrznych, odpowiednio wyposażonych do zajęć na powietrzu, zarówno w kontekście towarzyskim, jak i służbowym.

Istnieją inne oczywiste obszary wymagające rozważenia pod kątem zapewnienia oferty przyszłościowej, takie jak wprowadzenie przez operatorów elastycznego modelu biznesowego w celu zmodyfikowania odsetka powierzchni przeznaczonej na pracę wspólną i biurka indywidualne, zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku. Kluczowe znaczenie ma jednak również połączenie tych wysiłków z rozwiązaniami technologicznymi oraz architektonicznymi uwzględniającymi dobrostan psychiczny użytkowników, co pozwoli im również na szybkie dostosowanie się do zmieniających się potrzeb klientów.