Werkruimte

De opkomst van lokale flexibele kantoren door Covid-19

Deel

28-5-2020

De impact van COVID-19 zal ongetwijfeld de komende maanden nog voelbaar blijven. We zullen gewend raken aan bepaalde nieuwe maatregelen zoals het bewaren van sociale afstand, naar buiten gaan wanneer nodig en minder of zelfs geen vrienden of familie kunnen zien.

De grootste verandering door COVID-19 is onze manier van werken, met name hoe en waar we werken. Voor de meesten van ons die niet behoren tot medewerkers met vitale beroepen, is het even wennen om thuis te werken. Menig keukentafel, bank of zelfs tuinhuisje wordt gebruikt om de werkplek zoals we die kennen te vervangen.

Momenteel zijn veel bedrijven een plan aan het opstellen om de terugkeer naar kantoor zo soepel mogelijk te laten verlopen. Thuiswerken zal een onderdeel vormen van dit plan. Ook op lange termijn wordt verwacht dat men relatief vaker thuis zal gaan werken. Deze nieuwe werkweekindeling zal tevens effect hebben op het type ruimte dat bedrijven nodig hebben.

De 'hub and spoke'-benadering van kantoren is een model dat populairder zou kunnen worden. Dit model gaat uit van een hoofdkantoor (de ‘hub’) en veel kleinere vestigingen (de ‘spokes’), dichter bij de woonlocatie van de werknemers. In de overgangsperiode na COVID-19 zou de intrede van dit model logisch zijn. Het neemt namelijk de noodzaak van OV-gebruik voor werknemers weg en werknemers kunnen vooralsnog gebruik maken van een fijne en rustige werkomgeving. Onze verwachting is dat door de toenemende acceptatie van dit model de vraag naar voorstedelijke flexibele kantoorruimte op korte- en lange termijn zal toenemen. De verwachte toename zal ontstaan doordat een deel van de werknemers waarschijnlijk de mogelijkheid krijgt en de wens heeft om permanent gebruik te gaan maken van deze flexibiliteit qua werken.

Je zou je kunnen afvragen waar deze flexibele kantoren rondom grote steden zullen komen. Mogelijkerwijs zouden leegstaande winkelpanden kunnen dienen als flexibele kantoorruimte. Hiermee wordt tegelijkertijd nieuw leven geblazen in de winkelstraten en zal leegstand worden teruggedrongen. Lokale inwoners zullen op deze manier een gunstig gelegen nieuwe werkplek krijgen met toegang tot winkels en andere voorzieningen. Deze oplossing kan op korte termijn zeer aantrekkelijk zijn aangezien OV-gebruik niet nodig zal zijn en ook woon-werkverkeer naar grote steden vermeden wordt. Op lange termijn zal dit model tevens standhouden aangezien we over zullen gaan op een meer flexibele werkcultuur.

Voordelen voor werknemers

Een flexibele kantoorruimte is van alle gemakken voorzien. Hierbij kun je denken aan een goede IT-infrastructuur en een snelle internetverbinding. Ook de juiste ergonomische stoelen en goed afgestelde bureaus zijn aanwezig, en natuurlijk, heerlijke koffie. Daarnaast is er de mogelijkheid tot sociale interactie. Dit is een factor die veel mensen missen als ze vanuit huis werken. En hoewel je niet al je collega’s zult ontmoeten, er is toch interactie mogelijk wat heel waardevol is voor jezelf en de ander.

Voor werknemers die ver buiten het stadscentrum wonen en elke dag plichtsgetrouw heen en weer pendelen naar het hoofdkantoor kan het flexibele kantoor een effectieve oplossing zijn. De uren die zij normaliter spenderen aan woon-werkverkeer kunnen nu efficiënter ingezet worden. Zelfs vóór de pandemie was de vraag naar flexibele kantoren in de regio groter dan het aanbod. Uit ons What Coworkers Want-rapport blijkt dat slechts 8% van de respondenten uit de regio  in flexibele kantoren werkt. Dit terwijl 17% de flexibele kantoorruimte aanduidde als hun favoriete werkomgeving. Bovendien zouden er ook milieuvoordelen zijn voor meer mensen die lokaal werken. Bijvoorbeeld minder auto's op de weg en een afname van het aantal mensen dat gebruik maakt van het openbaar vervoer. Dit zal een positieve uitkomst zijn voor elk bedrijf dat zijn steentje wil bedragen aan het milieu.

Voordelen voor werkgevers

Het 'hub and spoke'-model zal niet alleen bijdragen aan de ESG-strategie van een bedrijf, maar zal ook kunnen helpen met het verlagen van bepaalde bedrijfskosten. Door gebruik te maken van flexibele kantoren kan de werkruimte efficiënter worden. De ruimte is beschikbaar wanneer nodig, het helpt om overheadkosten te besparen en fungeert ook als middel om lokale economieën en lokale werkgelegenheid te stimuleren. Doordat werknemers de controle krijgen over hun werklocatie en omgeving zal dit waarschijnlijk resulteren in een gelukkiger en loyaler personeelsbestand.

COVID-19 zorgt ervoor dat mensen en bedrijven verschillende zaken gaan herevalueren. De manier waarop we werken maakt hier een groot onderdeel van uit. Het gebruik van flexibele kantoren is een goede optie voor bedrijven die terughoudend zijn met betrekking tot lange termijn huurovereenkomsten. Ook voor kantoorbezitters is dit een goede optie, aangezien zij de mogelijkheid hebben om hun bezettingsportefeuille te diversifiëren en veerkrachtiger te maken.