Nieuws

71% van de gebruikers van flexibele kantoorruimte gaat nooit de deur uit om te lunchen

Deel

5-9-2019

What Coworkers Want*, het meest recente Europese onderzoeksrapport van Workthere, laat zien dat 71% van de gebruikers van flexibele kantoorruimte nooit de deur uit gaat om te lunchen. Deze serviced office-aanbieder ontdekte dat van alle respondenten die op kantoor lunchen, 26% dat achter hun bureau doet, 25% in een aparte ontspanningsruimte en 20% in een intern café. Slechts 22% verlaat het kantoor tijdens de lunch.

Volgens Workthere kent het VK van alle 11 ondervraagde landen het grootste aantal werknemers dat achter hun bureau luncht (42%), gevolgd door Nederland met 32%. Zweden bevindt zich aan het andere uiteinde van het spectrum, met slechts 14%, op de voet gevolgd door Portugal en Spanje met respectievelijk 14% en 18%.

Ed Bouterse, Head of Workthere in Nederland:

Over het algemeen lunchen gebruikers van flexibele kantoorruimte bij voorkeur achter hun bureau, vooral in het VK en bij ons in Nederland, maar een andere interessante uitkomst is dat speciale ruimtes op kantoor, zoals ontspanningsruimtes en interne cafés, ook heel populair zijn. Het creëren van verschillende ruimtes in het gebouw, waar gebruikers allerlei activiteiten kunnen ontplooien, waaronder dus ook lunchen, is een belangrijk aspect van serviced en flexibele kantoren. De mogelijkheid om te netwerken of op kantoor een lunchmeeting te organiseren is voor bedrijven een belangrijke reden om voor dit type kantoorruimte te kiezen.

Wat ook kan meespelen in de beslissing om tijdens de lunch op kantoor te blijven, is het feit dat de werknemers daar vaak gratis kunnen eten, waardoor ze eigenlijk geen reden hebben om de deur uit te gaan voor de lunch. Volgens het onderzoek van Workthere noemde 61% gratis eten en snacks als belangrijke voorziening, maar slechts 40% is tevreden over de huidige mogelijkheden. 

Opmerkingen voor de redactie

* Het rapport What Coworkers Want is gebaseerd op een onderzoek dat YouGov in maart en april 2019 in opdracht van Savills heeft uitgevoerd. Er werden meer dan 11.000 gebruikers van kantoorruimte in Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, Zweden en het VK ondervraagd, ongeveer 1000 per land. 1874 respondenten van de ondervraagde groep werken in een serviced of co-working kantoorruimte en beide groepen vallen dan ook onder de categorie flexibele kantoorruimte.

De gebruikers kregen vragen over 48 verschillende kantoorgerelateerde voorzieningen en konden aangeven hoe belangrijk ze die vonden of hoe tevreden ze daarover waren.

NB: Bij elkaar opgeteld komen de percentages niet altijd uit op 100% door afronding of omdat 'weet ik niet-/niet van toepassing'-antwoorden buiten beschouwing zijn gelaten.

Lees hier ons volledige persbericht.